Mine mærkesager til KV21

 • Decentralisering af offentlige institutioner og gerne flere og mindre kommuner
 • Flere faglige hænder, erhvervsskoler og mesterlæren skal opprioriteres
 • Større frihed og ansvar til den enkelte ved at man får lov at beholde flere af egne tjente penge
 • Landets vigtigste institution – familien skal have større suverænitet og ansvar, derfor skal pengene følge barnet
 • Miljø: Vi har ikke affald men ressourcer, hvadenten det er husholdningsaffald eller spildevand 
 • Sidst men ikke mindst NB´s tre krav til en ny udlændingepolitik
  Asylstop
  Selvforsørgelse
  Udvisning ved kriminalitet.