BNBO – et miljøflop og ressourcespild

By | september 23, 2021

I forbindelse med udpegning af BoringsNæreBeskyttelsesOmråder skal friholdes for brug af pesticider, har Vordingborg Kommune fået ingeniørfirmaet Rambøll til at udarbejde en rapport. I den står bl.a.:

”Det skal dog understreges, at grundvandskemi i en indvindingsboring er en blanding af grundvandet fra hele det grundvandsdannende opland. Den andel af grundvandet, der stammer fra infiltration indenfor BNBO, er ofte kun en brøkdel af al vand, der strømmer til en indvindingsboring. Derfor kan grundvandskemien ikke stå alene ved vurdering af risikoen indenfor BNBO, men kan bruges som en støtteparameter i en helhedsvurdering.”

GEUS bekræfter ovenstående, men at oprettelsen af BNBO er en politisk beslutning der savner faglig logik.

Som jeg har skrevet tidligere, er forureningsproblemer proportional med ansatte i miljørelaterede institutioner. De opfinder miljøproblemer, som hviler på et usagligt grundlag eller ikke findes – ren beskæftigelsesterapi.

Reelt er der ikke registreret forurening af grundvand, der kan henføres til brug af pesticider på landbrugets dyrkningsflade i de sidste 20 år.

Ville brug af de nuværende godkendte pesticider være et problem for grundvandet ville det faglig set være hele dyrkningsfladen, hvor de skulle forbydes og ikke kun i nærheden af vandboringer, som hele byrådet på nær NB vedtog den 22/9.

På det samlede BNBO areal vil høsten blive mindre – man bruger ikke pesticider for sjov – hvilke er et ressourcespild (miljøvurderingsloven krænkes). Dette afgrødetab godskrives landbruget ved at sende regningen til vandværkerne.

Så når tåbelige og usaglige restriktioner vedtages må slutbrugeren til lommerne.

At stoppe lignende tåbelige påbud fra centralt hold vil øges med de antal stemmer NB får den 16/11.

Saglighed og at undgå ressourcespild matcher godt med fornuftigt og bæredygtig miljøpolitik.
NB siger, først borgerne så de ansatte i kommunen og til sidst centrale myndigheder.

One thought on “BNBO – et miljøflop og ressourcespild

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *