Børnepasning

Det moderløse samfund er titlen på en bog fra 2013, der på et naturvidenskabeligt grundlag afdækker alle de problemer, det afstedkommer, når betydningen af moderrollen nedgøres.

Det er ikke kvinden, der er under anklage, men vi har udviklet en kultur, der er præget af:

  • massiv forbrugerisme
  • selvrealisering
  • velfærdsstatsideologi og
  • afsporing af kærligheden

Nogle grundlæggende behov både for forældre og ikke mindst børn, er dermed tilsidesat. Samfundet må senere hen reparere / tilbagebetale rigtig meget på den konto, når de naturlige rammer for en familie undermineres.
Stressede og mindre tillidsfulde børn mv. gør folkeskolen til en mindre udbytterig periode for både børn og lærere.

Så familien er måske den vigtigste institution  i samfundet der som hovedregel burde være fri for politisk indblanding.

Alle familier skal økonomisk ligestilles
Familier har i dag vidt forskellige måder at få tingene til at hænge sammen på. Det kan være kvinden, der er den primære økonomiske forsørger, men som oftest er det manden. Om familien (kvinden og/eller manden) selv vil afsætte megen tid sammen med deres børn eller de har et mindre behov for dette, skal Vordingborg Kommunes rolle være fuldstændig neutral og derfor ikke forfordele institutionspasning økonomisk på bekostning af den familie, der selv ønsker at passe sine børn.

Politisk ville det mest enkle være, at alle omkostninger på daginstitutionskontoen blev ligeligt fordelt på antal børn i kommunen efter de fordelingsnøgler efter aldersklasser, der ellers benyttes. Populært sagt: Lad pengene følge barnet.

Det skal her bemærkes, at stort set alle øvrige lande i Europa er mere opmærksomme på de fordele, der er, når forældre har mere tid sammen med deres børn indtil 3-års alderen.

De nuværende deltidsjob i kommunen, hovedsagelig blandt kvinder, er positivt. Flere må gerne oprettes.

Jeg siger ikke pasningsgaranti, men garanti for frit valg af børnepasning

Det er ikke børnene der råber på “pasningsgaranti”, det er de voksne, der vil have børnene passet, så de selv er fri for at gøre det. Pasningsgaranti handler om de voksnes kamp om magt, penge og karrieremuligheder.
dr. phil. T Kjærgaard 03-03-98

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *