Category Archives: Forvaltning

Borgerne før centraladministrationen

Først borgerne, så forvaltning og til sidst centraladministrationen Jeg vil forsøge at kaste lidt lys over de frustrationer jeg fornemmer der ligger bag Kirsten Frydendals dobbeltkronik fra 28. februar. Det vil hovedsageligt være en opdatering af et foretræde jeg havde tilbage i 2015 for daværende udvalg for Landdistrikter og Øer. De trængsler som Lolland og… Read More »

Ankestyrelsen er vigtigere end borgerne

Med meget møje og besvær har borgerretskæmperen Uffe Thorndahl efter et lille års tid endelig fået udleveret de dokumenter af Vordingborg Kommune, som han bad om. Det har Vordingborg Dagblad på fornem vis beskrevet. Men tilbage står en underlig dis respekt for gældende lovgivning og kommunens borgere her repræsenteret ved Uffe. Således kommer juristen Henny Høgdall… Read More »

Centrale myndigheder må udfordres

Hvis tingene skal lykkes i Vordingborg Kommune har vi nogle muligheder men også trusler vi skal imødegå. Forklaring følger: Det er ikke for lidt – men for meget politik, der er kommunens problem. Den megen topstyring og centralisering, som er accelereret efter strukturreformen i 00érne giver derudover udfordringer for det kommunale selvstyre. Begge dele oplever Vordingborg Kommune sammen med alle andre… Read More »

Venstres synderegister

Venstres Kristian Pihl Lorentzen harcelerer den 24/9 over landets infrastruktur, der i dag koster samfundet ca. 26 mia. kr. årligt, når danskerne sidder i kø på vejene. Kan der mon være en anden forklaring til at forhindre kødannelse på vejene end fortsat at udbygge infrastrukturen, her motorvejsnettet? Før kommunesammenlægningen i 2007 var landets kommuner såmænd… Read More »

Lad folkevalgte om rammerne men civilsamfundet om opgaverne

Åbent brev til Refas bestyrelsesformand Poul-Henrik Pedersen. Der sker i øjeblikket meget på affaldsområdet forskellige steder i landet. Så Lolland-Falster skal ikke lade sig forblænde af den succes som Refa selv mener de hidtil har haft. Der er mange gode takter i regeringens visioner om en grøn affaldssektor. Bl.a. anbefales det, at husholdningers genanvendelige affald… Read More »

Magten gør blind

Eller en afsløring af hykleriet.Ved kommunalbestyrelsesmødet den 29. april skulle der stemmes om en henvendelse til Folketinget om at give kommunen bedre mulighed for at afslå ansøgninger om udvidelser af husdyrbrug.Udvalgsformanden på området efterlyste at kunne godkende miljøtilladelser ud fra et helhedssyn og borgmesteren fulgte op med: Vi har ikke meget lokalt selvstyre på miljøområdet. Vi… Read More »

Grøn og bæredygtig – man undres

Teknik- og Miljøudvalget i Guldborgsund kommune har blåstemplet forvaltningens forslag til, at kommunen skal være en grønnere kommune. Hvis det skal lykkes, skal bæredygtighed tænkes ind i alt hvad kommunen gør. Det står i skærende kontrast til, hvordan kommunen har planlagt i de seneste mange år indenfor spildevandsområdet. Arne Graae Jensen(V), Flemming Jantzen(V) og nu Peter Bring-Larsen(G) og Ole Bronné… Read More »

Fællesskabets ansvarsforflygtigelse

Det socialdemokratiske velfærdsprojekt har spillet fallit. Via en omklamrende fællesskabs tankegang er det endt i noget totalitært, hvor individet nødvendigvis må ofres, hvis fællesskabet udfordres. Thi fællesskabet kan ikke tage fejl (det har flertallet jo bestemt). Venstre og DF er ikke et modspil. De tilhører i dag også det socialdemokratiske velfærdsprojekt i de fleste kommuner.… Read More »

Forsyningens vandaktiver må overdrages til brugerne

Politikerne ud af Forsyningen eller Forsyningens vandaktiver må overdrages til brugerne Det var meget uheldigt at udskille de offentlige forsyningsselskaber fra kommunerne i 2010. Hvis kommunalbestyrelsens dispositioner er tåbelige for vandsektoren (drikke- og spildevand), er det ikke deres egen pengepung det går ud over. Guldborgsund Forsyning har monopol på at udføre forsyningsservicen, så kunderne bliver behandlet… Read More »

Kommunegrænser som før 2007

Kommunalreformen i 1970 reducerede antallet af sogne/kommuner fra ca. 1.388 til 275. I stedet for at evaluere hvad denne reform medførte, fortsatte man med endnu en kommunalreform i 2007, der yderligere reducerede antallet af kommuner fra 275 til 98. På mindre end 40 år sker der altså en reduktion på ca. 93% (eller 14 gange)… Read More »

Mørkelygten – en introduktion

Embedsmænd fortæller om politisk tilskæring af tal, jura og fakta Anmelder: “Jeg forarges over diverse embedsmænds tilsyneladende ligegyldighed overfor deres samfundsmæssige ansvar – de burde skamme sig – og det er spændende omend frustrerende og deprimerende læsning. Alle med interesse i vores makro-fællesskab burde læse denne bog” Se anmeldelse: Mørkelygten en introduktion Om forfatteren: JESPER TYNELL (født… Read More »