Category Archives: Planer Visioner

Borgerne før centraladministrationen

Først borgerne, så forvaltning og til sidst centraladministrationen Jeg vil forsøge at kaste lidt lys over de frustrationer jeg fornemmer der ligger bag Kirsten Frydendals dobbeltkronik fra 28. februar. Det vil hovedsageligt være en opdatering af et foretræde jeg havde tilbage i 2015 for daværende udvalg for Landdistrikter og Øer. De trængsler som Lolland og… Read More »

Drop affaldplus

Opfølgning på seneste kommunalbestyrelsesmøde Vi har ikke affald, men ressourcer og så skal vi tænke i cirkulær økonomi lyder det i skåltalerne. Men det har vi – nok ubevidst – altid gjort. For årtier siden, da jeg var ung, fik skrothandleren gammelt jern, spejderne fik aviserne og hønsene organisk husholdningsaffald, så hvad skulle vi bruge… Read More »

Centrale myndigheder må udfordres

Hvis tingene skal lykkes i Vordingborg Kommune har vi nogle muligheder men også trusler vi skal imødegå. Forklaring følger: Det er ikke for lidt – men for meget politik, der er kommunens problem. Den megen topstyring og centralisering, som er accelereret efter strukturreformen i 00érne giver derudover udfordringer for det kommunale selvstyre. Begge dele oplever Vordingborg Kommune sammen med alle andre… Read More »

Uden NB – et byråd uden jordforbindelse

Med Al Core lignende skrækscenarier indledte Niels Aagaard, Dansk Energi konferencen om Erhvervsforeningens og Vordingborg Kommunes fælles masterplan. Jeg spekulerer på hvilke signaler, folkene bag planen vil udsende hermed. Hvis man tror, man kan styre klimaet herunder CO2, er man på gale veje. Det er det samme som prøve at styre, hvornår det skal regne.… Read More »

Centrale myndigheder skaber splid

Flertallet i kommunalbestyrelsen bliver da også mere og mere frimodige, byrådet 28/4. Nu vil de hjemtage beføjelser fra centrale myndigheder omkring landbrugets husdyrproduktion. Det er helt modsat med spildevandsplanlægningen. Her har samme flertal faktisk myndighedsbeføjelser, som de på alle måder prøver at ignorere. Det virker noget paradoksalt. Måske skulle de for en stund lade landbruget… Read More »

Venstres synderegister

Venstres Kristian Pihl Lorentzen harcelerer den 24/9 over landets infrastruktur, der i dag koster samfundet ca. 26 mia. kr. årligt, når danskerne sidder i kø på vejene. Kan der mon være en anden forklaring til at forhindre kødannelse på vejene end fortsat at udbygge infrastrukturen, her motorvejsnettet? Før kommunesammenlægningen i 2007 var landets kommuner såmænd… Read More »

Huset til den nye adelstand

Vedholdende vil flertallet i kommunalbestyrelsen sælge ideen om et nyt rådhus ved at sukre det ind i noget man kalder borgernes hus. Som udkastet ser ud nu, sammenbygget med jobcenteret, vil det være en mastodont i bybilledet, som matcher indtrykket fra tidligere tiders prangende godser med omkringboende hovbønder. Men billedet er jo heller ikke helt… Read More »

Mindre stat – mere menneske

René Christensen har ganske ret den 4/7 hvor overskriften lyder Nye Borgerlige vil slagte det Danmark du kender. Vi vil slagte, megen skatte-, miljø- og beskæftigelseslovgivning (jobcentrene) og i det hele taget overlade et større ansvar til den enkelte dansker, hvad enten man får sit udkomme i det private eller offentlige. Hele den topstyring og centralisering som de… Read More »

Ikke flere byrder til landdistrikterne 

På kommunalbestyrelsesmøde den 24/6 blev en sag om grundvandsbeskyttelse behandlet. Lyder meget tilforladeligt, for hvem kan have noget imod at beskytte grundvandet. Den mest vidtgående indsats er, at landmanden fratages muligheden for at bruge pesticider og i mindre udstrækning nitratgødning på afgrænsede områder. Med andre ord indgreb i ejendomsretten, som delvis skal kompenseres økonomisk. Endnu et indgreb… Read More »

Underminering af landsbyer – helt efter planen

Tine Vinther Clausen forsøger den 6. juni at imødegå Torsten Elsvors anklage mod Lolland Kommunes systematiske underminering af både landsbyer og byers ellers rige foreningsliv. Jeg vil ikke fratage Tine Vinther Clausen sin optimisme, men kort supplere med nogle dybere liggende årsager til Lolland – og lignendes kommuners problemer.  Faktisk et koncentrat af hvad jeg… Read More »

Det skæve Danmarks problemer skal løses fra bunden

Borgmestre fra Socialdemokratiet og Venstre påpeger den 13/5 på udmærket vis nogle problemer ved det skæve Danmark. Men begge partier har været bannerfører for den ”galoperende centralisering” og ikke mindst kommunalreformen 2007 må Venstres tage på sin kappe. Begge partier har også stået bag afgudsdyrkelsen af den boglige skole. Den gør, at vi mister alt… Read More »

Nyt rådhus vil blive en skamstøtte

Mange tvivlsomme argumenter blev præsenteret i forbindelse med borgermødet om nyt Rådhus sukret ind i ”Borgernes Hus”. F.eks. at offentlige arbejdspladser vil støtte handelslivet i Vordingborg. Sikke noget sludder. Mange forretninger kæmper for livet og indehaveren har måske kun en årsindtægt hvad der svarer til en kontanthjælpsmodtager. Kun et stærkere og rigere civilsamfund kan øge… Read More »

Kun konservative partier har en fremtid

Kasper Støvring 7/2-2020 berlingske.dk »Konservatismen er folkelig. Den er på én gang national og social, for den sikrer sammenhængskraften ved at styrke de fællesskaber, der binder mennesker sammen i det civile samfund. Fra familien i det små til lokalsamfundet og nationen i det store,« skriver Kasper Støvring. Kun konservative partier har en fremtid. Tager jeg… Read More »

Rønner til nedrivning – helt efter planen

To socialdemokrater, en borgmester og en minister, blev her i avisen den 7/1 konfronteret med hvor Lolland har nogle problemer. Vel at mærke problemer som samme parti lagde fundamentet til for omkring 5 årtier siden. De er hverken naturlige eller selvskabte men skyldes overdreven politisk aktivisme. Kan kort sammenfattes under 4 punkter: 1) Planlovgivning: Med planlove over… Read More »

Nyt rådhus set med Nye Borgerliges briller

Et nyt rådhus er nyligt lagt ind i det kommunale budget. Måske skulle vi tage et helikopterview og se på to forhold, inden der tages hul på 125 millioner.FolkeafstemningStatus i dag er, at det demokratiske underskud, der er opstået grundet kommunens størrelse er forsøgt lappet med 16 lokalråd, som nu delvis er gået i opløsning og ændret… Read More »

Civilsamfundet må tilbageerobre magten

Hvornår er nok, nok? Kommunalreformerne i 1970 og 2007 er politisk vedtaget i samarbejde med centraladministration. Men det har aldrig været reformer befolkningen har efterlyst. Vi skal ikke her opremse alle tragedierne det har medført. Men landdistrikternes deroute kan ikke skjules og godt en fjerdedel af folkeskolerne er lukket i de seneste 16 år. Vi… Read More »

Klimalovgivning er en blindgyde

Miljø- og klimaproblemer er et produkt af alle andre politiker. Derfor er det en blindgyde, at vi nu skal til at lave klimalovgivning. Man fristes til at tro, at vore folkevalgte er ved at miste forstanden, når en svensk skolepige kan sætte dagsordenen. Nu skal der også laves love for klimaet. Borgerne skal denne gang… Read More »

Visioner uden jordforbindelse

På seneste byrådsmøde blev kommunens vision 2030, som oprindelig vedtaget i år 2014, revideret. Vordingborg Kommune er storbyens sunde og smukke forhave Et attraktivt og grønt sted at bo Sunde og aktive borgere Udvikling, vækst og et stærkt erhvervsliv Uddannelse og arbejde til alle Sammenhæng og fællesskab i hele kommunen Ideen bag visionen er som… Read More »

Kommunegrænser som før 2007

Kommunalreformen i 1970 reducerede antallet af sogne/kommuner fra ca. 1.388 til 275. I stedet for at evaluere hvad denne reform medførte, fortsatte man med endnu en kommunalreform i 2007, der yderligere reducerede antallet af kommuner fra 275 til 98. På mindre end 40 år sker der altså en reduktion på ca. 93% (eller 14 gange)… Read More »