Den suveræne familie garanterer det gode børneliv

By | maj 30, 2020

Forskningsbaseret viden og barnets første leveår skal have fokus i det nye § 17 stk. 4 udvalg om det gode børneliv.

I bogen ”Det moderløse samfund” af Niels Arbøl, som jeg adskillige gange har henvist til, er der en masse værdiful grundviden som må inddrages hvis udvalgets løsningsforslag skal have succes. Niels Arbøl har samlet følgende:

”Danmark har altså verdensrekord i institutionalisering af de 0-3 årige. Mens kun 16 procent af alle 0-3 årige passes i daginstitutioner i 30 timer eller mere om ugen for gennemsnittet af EU-landene, så ligger tallet for Danmarks vedkommende på hele 70 procent. […] Uanset hvor mange anstrengelser, dygtige pædagoger gør, så er vuggestuer en dårlig erstatning for en mor. De kan ikke opbygge det nødvendige stress-beredskab hos børnene, men risikerer lige modsat at forårsage alvorlig stress hos dem. Først når børnene kommer op mod 3 års alderen, og de bliver mere motiveret for andre sociale relationer end deres forældre og søskende, er det for de fleste børn fornuftigt at sende dem i børnehave”.

Derfor forudsætter det gode børneliv at vores vigtigste institution, familien, igen skal have fokus og sin autonomi tilbage og samtidig adoptere gode borgerlige dyder. Den omklamrende socialdemokratiske/kollektivistiske samfundsmodel, som alle partier mere eller mindre abonnerer på i dag, skal bringes i defensiven, så civilsamfundet igen kan få den rolle, som er forudsætningen for et sundt demokrati.Offentlige penge skal 100 pct. følge børnene og deltidsarbejde skal nyde fremme til forældre i deres børns første 3 leveår. Omfattende videnskab underbygger, at børn i den periode ikke må undvære forældrekontakt i mere end 6 timer.

Når børn får mere opmærksomhed i starten af tilværelsen og forældrene lærer dem gode manerer omkring at holde bordskik, ikke at bryde ind når voksne taler og i det hele taget også at tage hensyn til andre, så vil de være mere parate til at modtage undervisning, når skolealderen kalder. Derudover byder tilværelsen ikke alene på rettigheder, men også pligter herunder at møde til tiden.

(Teksten med lilla typer havde avisen ikke plads til)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *