Det skæve Danmarks problemer skal løses fra bunden

By | maj 5, 2020

Borgmestre fra Socialdemokratiet og Venstre påpeger den 13/5 på udmærket vis nogle problemer ved det skæve Danmark. Men begge partier har været bannerfører for den ”galoperende centralisering” og ikke mindst kommunalreformen 2007 må Venstres tage på sin kappe. Begge partier har også stået bag afgudsdyrkelsen af den boglige skole. Den gør, at vi mister alt for mange unge mennesker i hver generation fra provinsen til de store uddannelsesbyer, hvor mange finder mage og efterfølgende bosætter sig. Kronikken må derfor være udtryk for en slags syndsforladelse. Bedre sent end aldrig.

Men de løsningsforslag som ”Balance Danmark” skitserer er for mig mere nogle lappeløsninger med megen tvangsstyring og administration. Jeg vil i stedet komme med et par andre forslag til overvejelse.

1) Seneste kommunalreform blev vedtaget i en lille inderkreds, uden det var noget befolkningen efterlyste. Det kan oplyses, at Danmark rent indbyggermæssigt nu klart har de største kommuner i EU. 3,7 gange større end gennemsnittet på 15.000 indb./kommune og 9 gange større end f.eks. Tyskland.
Nuværende kommunestørrelse er ikke en naturlov, men noget der er vedtaget af mennesker. Hvad der er lavet af mennesker kan også laves om igen.

Vordingborg kommune, hvor jeg bor, er der tre særskilte områder, Præstø, Møn og Vordingborg, som aldrig kommer til at fungere som en naturlig helhed. Den folkeafstemning, der aldrig blev foretaget før sammenlægningen i 2007, kunne afholdes nu og så lade udfaldet bestemme om kommunen skulle fortsætte uændret eller gå tilbage til de gamle kommunegrænser måske med lidt justeringer. En organisation som Balance Danmark burde være bannerfører for opfordring til et sådan forsøg.

2) Med det nuværende skattetryk er der konstant risiko for en skævvridning af landet. Værdier havner alt for nemt steder med kunstige og ikke naturlige behov. Stabililtet kræver, at civilsamfundet er væsentlig stærkere end den skattefinansierede offentlige sektor.   
Derfor må den offentlige sektor slankes udenfor kerneområderne, så skattetrykket kan lempes og civilsamfundet derved blive styrket.

3) Alt for mange akademikere bliver uddannet i dag. Deres faglige tyngde bliver derfor udvandet. Afgudsdyrkelsen af den boglige skole skal derfor ophøre og ”kloge hænder” i stedet tales op sammen med mesterlæren. Med færre længerevarende uddannelser kan de måske forblive hvor de er i dag.

Mesterlæren er i øvrigt den mest decentrale skoleform vi har. Her aflures svendene for deres færdigheder på den enkelte virksomhed. Måske også tættere på hjemmet, så transport bliver et mindre problem.

Holdningerne står for egen regning, men jeg er medlem af Nye Borgerlige der siger. Ikke flere lappeløsninger problemerne skal løses fra bunden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *