Erhvervspolitik

Er der noget som politikere ikke har forstand på, så er det at drive en virksomhed.
Skulle der endelig være en dygtig erhvervsleder der får et politisk mandat, er det undtagelse at vedkommende kan trives i det politiske miljø og derfor ofte forlader det hurtigt igen.

Nye Borgerlige har ikke noget bud på hvor de fremtidige erhvervsmuligheder ligger, men vil derimod bruge al energien på at skabe de bedste rammer og værne erhvervsliv imod udefrakommende trusler.

Landzonerne er i øjeblikket der hvor de største trusler eksisterer.
I første omgang vil vi pege på de konkrete økonomiske konsekvenser som kvælstofkrigen medfører.

Ved at efterleve EU direktiver og ikke danske myndigheders fejlfortolkninger af samme, kan følgende lavhængende frugter høstes til glæde for både landdistrikter og pengeinstitutter.

Et eksempel fra Vordingborg Kommune:

  • Godt 70 mio. kr. til landdistrikterne/år kan blive en realitet 
  • En samlet forøgelse af egenkapitalen på kr. 173 mio. 

Se nedenstående tabel.

 

Det ses at landbrug i Vordingborg kommune mister 77 mio. pr år ved manglende gødning og anlæggelse af randzoner og 173 mio. i EK pga. tabt dyrkningsværdi for randzonerne

Opdatering år 2015 se CBS

Dernæst vil vi vedholdende have focus på de skadelige konsekvenser som den ovenfra bestemte zoneopdeling af landet medfører.
Fordi man bor i en landzone skal man ikke have ringere betingelser for at udøve sit hverv end hvis man bor i en byzone-/erhvervszone. Grundlovens § 74 (Alle indskrænkninger i den fri og lige adgang til erhverv, som ikke er begrundede i det almene vel, skal hæves ved lov.) skal igen respekteres i landområderne. Se også

Kommuners opgaveløsninger
Al udlicitering af opgaver fra kommunen skal opsplittes i fag/brancheområder så meget som det er relevant, så det lokale erhvervsliv også har en mulighed for at deltage med et bud.

Det ekstraarbejde som opsplitningen af udliciteringen måtte afstedkomme for kommunen kan om nødvendigt udbydes.

Ved opgaver der ikke er meget specifikke skal lokale virksomheder altid have en mulighed for at byde på en opgave sammen med de udenbys som kommunen måske finder mere attraktive.

Kloakpenge bruges mere intelligent
Den halve mia. (mange mio.) som der er planlagt at borgerne skal ofre på spildevandsrensning i de kommende år, kan undgås ved at anvende mere intelligente og bæredygtige grønne løsninger.

De mange mio. sparet kan i stedet bruges i lokale forretninger og vedligehold af hjemmet eller sågar en ny bil.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *