Huset til den nye adelstand

By | august 19, 2020

Vedholdende vil flertallet i kommunalbestyrelsen sælge ideen om et nyt rådhus ved at sukre det ind i noget man kalder borgernes hus.

Som udkastet ser ud nu, sammenbygget med jobcenteret, vil det være en mastodont i bybilledet, som matcher indtrykket fra tidligere tiders prangende godser med omkringboende hovbønder.

Men billedet er jo heller ikke helt ved siden af. Selvstændighedskulturen er erstattet af et lønmodtagersamfund, hvor DJØF-segmentet er den nye adelstand, hvor diverse hofsnoge indynder sig det bedste de har lært.

Hver tredje selvstændig og iværksætter tjener mindre, end hvis de var på kontanthjælp, kunne Beskæftigelsesministeriet berette primo 2020. Mon ikke en del forretninger i Algade kan se sig selv i rollen som hovbønder.

Jo mere man propper ind i huset des mere forceres centraliseringen og det er trods alt hele kommunens skatteborgere, der skal lægge pengepung til. Så jo flere ressourcer og aktiviteter der indlemmes i byggeriet, des færre midler er til rådighed til andre initiativer i den resterende del af kommunen.

Men allerbedst vil jeg gentage hvad jeg tidligere har fremført:

1) Alle Christiansborg politikere efterlyser mere decentralisering.
Lad os derfor få en folkeafstemning i hele kommunen om man ønsker at gå tilbage til kommunegrænserne før 2007. Hvis ikke vil det være en legalisering af rådhusbyggeriet og det nuværende flertal i kommunalbestyrelsen kan få deres nye rådhus med folkelig opbakning.

2) Erkend at jobformidlingen løses bedre på anden måde end i det nuværende jobcenter, skær fedtet væk, hav kun fokus på kerneområderne og indret i stedet bygningen til et nyt rådhus og lad forvaltningen i Langebæk være som hidtil.

Kilde: Selvstændiges løn

Se også Rådhus set med NB briller

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *