Ikke ord men handlinger gør en forskel

By | maj 11, 2019

 

Fire folketingskandidater fra Venstre skriver den 8. maj, hvor vigtig dansk landbrug er for landet og at der skal ryddes op i styrelser.

Lad os få lidt historiske fakta på bordet.
At der er gået så meget politik, i det vi kalder miljøet, må tilskrives Socialdemokratiet startende med Jens Otto Krag og Jens Kampmann i begyndelsen af 1970érne. Kristelig Folkeparti fulgte efter med Christian Christensen i 1980´erne, hvor vandmiljøplanerne blev grundlagt. Den konservative Per Stig Møller samlede al miljølovgivning i 1992 og gjorde den mere effektiv og konsekvent, da politiet lovmæssigt fik adgang til privat ejendom alene på en forvaltnings anmodning, uden først at skulle forbi en dommer. Alt var således gjort klar til Svends Aukens store miljøambitioner fra 1993 til 2001.

I de 18 år, der er gået siden regeringsskiftet i 2001, har partiet venstre haft miljøministerposten i 11 år, konservative i 3 år og socialisterne i 4 år.

Fødevareministerposten har venstre besat i 14 år og socialdemokratiet i 4 år.

I over 2/3 af perioden i de sidste 18 år har venstre altså haft ansvaret for landbrugets rammevilkår. Perioden begyndte katastrofalt med Hans Chr. Schmidt og er nu afsluttet med hans overmand i den sammenhæng, Jakob Ellemann Jensen.

Derfor vil jeg kraftigt appellere til, ikke mindst i denne valgkamptid, at det ikke er de mange ord, der skal lægges mærke til, men partiernes historiske handlinger.

Til dem, der var til stede ved valgtopmødet på Agerskov Kro den 6. maj, viste Vagn Lundsteen hvor essentielt det var, at landbruget havde mulighed for at tildele tilstrækkelig med næringsstoffer for at holde balance med CO2 regnskabet.

Ligningen for algevækst i havet er iflg. Wikipedia C, N, P = 117:16:1.
Er næringsstofferne i ubalance, reduceres binding af kulstof til havets alger ligeledes. Et postulat som bør be- eller afkræftes.

Vi må efterhånden kunne konkludere, at den politiske restriktive regulering af landbrugets brug af næringsstoffer i den seneste menneskealder har været en stor skandale og straks må ophøre. Jakob Ellemann Jensens netop vedtagne ”Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag” må være noget af det første, en ny regering får udfaset.

Vores forurening af det marine miljø skal i stedet have fokus på myndighedernes spildevandshåndtering.

En god start kunne være at ændre opfattelsen af spildevand til i stedet at være ”vand med næringsstoffer”. Mange miljøfremmede stoffer ville derved blive tilbageholdt i biomasse og ikke udledt til havet. Solen og fotosyntesen ville samtidig kunne erstatte fossile brændstoffer, der i dag benyttes til den højteknologiske spildevandsrensning med et problematisk restprodukt på 600.000 tons slam.

Realisering af ovenstående betragtninger vil være en ægte og bæredygtig miljø- og klimapolitik og ikke det klimahysteri, som en svensk skolepige og sensationslystne medier uden jordforbindelse i øjeblikket projekterer ud over alle grænser.

Afslutningsvis skal min opfordring være.
Benyt lejligheden, når den byder sig her inden den 5. juni med at stille kritiske spørgsmål til kandidaterne. Det er nu, de er mest sårbare. Efter 5. juni kan der gå 4 år, før lejligheden byder sig på ny.

Men husk, at den ædle person kendetegnes ikke på sine ord, men på sine handlinger.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *