Nyt rådhus set med Nye Borgerliges briller

By | november 28, 2019

Et nyt rådhus er nyligt lagt ind i det kommunale budget. Måske skulle vi tage et helikopterview og se på to forhold, inden der tages hul på 125 millioner.

Folkeafstemning
Status i dag er, at det demokratiske underskud, der er opstået grundet kommunens størrelse er forsøgt lappet med 16 lokalråd, som nu delvis er gået i opløsning og ændret til en ny lappeløsning, som ingen kender udfaldet af.

Kommunen har ikke noget naturligt centrum, så hver gang der bruges ressourcer i et bestemt område vil der evigt være en konflikt til stede imellem – groft afgrænset – Præstø området, Møn og Vordingborg.

For at legalisere brugen af 125 millioner kr. til et nyt rådhus uden alt for mange negative vibrationer rundt om i storkommunen foreslår Nye Borgerlige at afholde den folkeafstemning om uændrede kommunestørrelser, der aldrig blev foretaget inden kommunesammenlægningen i 2007.

Bliver udfaldet et ja, har rådhusbyggeriet på en måde fået en legitimitet, der vil dæmpe mudder i krogene. Bliver udfaldet et nej – hvilket set med Nye Borgerliges briller – vil være en meget stor lykke. De nævnte områder kan så bedre udvikle sig ud fra kendte styrker og svagheder og bedre bevare sin egenart. Ligeledes styrkes nærdemokratiet.

Det vil samtidig være en gave til alle de Christiansborgpolitikere, der efterlyser mere decentralisering at nogen tager et initiativ. Så fra centralt hold forventer vi mere velvilje end modstand.

Lad jobcentret ændre status
Fra forskelligt politisk hold, der måske allerede i dag udgør et flertal, er der en stigende erkendelse af, at jobcentrenes opgaver skal løses helt anderledes og måske i et andet regi.
Inden det endelig besluttes af ofre 125 mio. på et nyt Rådhus bør det undersøges om bygningen til det nye jobcenter kan ændre status til et rådhus og til hvilken pris.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *