Nyt rådhus vil blive en skamstøtte

By | marts 3, 2020

Mange tvivlsomme argumenter blev præsenteret i forbindelse med borgermødet om nyt Rådhus sukret ind i ”Borgernes Hus”. F.eks. at offentlige arbejdspladser vil støtte handelslivet i Vordingborg. Sikke noget sludder.

Mange forretninger kæmper for livet og indehaveren har måske kun en årsindtægt hvad der svarer til en kontanthjælpsmodtager. Kun et stærkere og rigere civilsamfund kan øge deres omsætning og dermed indtjening. Derfor vil en mere end fordobling af det eksisterende jobcenter/borgerhus være en form for provokation overfor alle næringsdrivende, da udgifterne kun kan tages fra civilsamfundet. Pengene kun kan bruges en gang i den virkelige verden.

Billedlig talt vil et nyt rådhus være en skamstøtte over en forvokset og magtfuldkommen kollektivistisk velfærdsstat, der tvinger civilsamfundet i knæ. Ligeledes fremmer det ikke en decentralisering af samfundet, som ikke mindst Socialdemokratiet plæderer for.

Seneste kommunesammenlægning var primært Venstres og centraladministrationens ønske, og i mindre grad Socialdemokratiet, men slet ikke noget befolkningen efterlyste. Derfor vil jeg gentage.

Så at sig alle Christiansborg politikere efterlyser mere decentralisering. Lad os derfor få en folkeafstemning i hele kommunen om man ønsker at gå tilbage til kommunegrænserne før 2007. Hvis ikke vil det være en legalisering af rådhusbyggeriet og ”smeden” og det nuværende flertal i kommunalbestyrelsen kan få deres nye rådhus med folkelig opbakning.

Et alternativ kunne være.
Erkend at jobformidlingen løses bedre på anden måde end i det nuværende jobcenter og indret i stedet bygningen til et nyt rådhus og lad forvaltningen i Langebæk være som hidtil.
Ved i højere grad at indføre selvstyrende grupper i hjemmeplejen, som man har stor succes med i Holland kan chefgruppen aflastes. Måske mest i Stege, men så kunne de overtage andre opgaver ved de ledige skriveborde.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *