Om

Hvem

 • Jørn Rasmussen er født på Lolland. 10. klasses uddannelse
 • Arbejdet i Canada 2x½ år, Tyskland ½ år
 • Kibbutsophold (1976 2 mdr)
 • ‘Landbrugstekniker (1977)
 • Jorden rundt begyndende med Den Transsibiriske Jernbane (1979)
 • Bosat i Vordingborg pga. arbejde i lokal landboforening (1980)
 • Merconomuddannet i regnskab (1989)
 • Domsmand i 4 år (1990-1993) og 2007-
 • Medlem af Vordingborg kommunalbestyrelse i 2 år(1991- 1993)
 • Systemansvarlig i Cateringfirma(2001-2011)
 • Eget EDB firma (1991-2000) og (2012 – )
 • Kasserer i landsforeningen Fair Spildevand. 2018.

 

Hvad

Da jeg er fra begyndelsen af 50`erne, og gået i det man i dag vil kalde en landsbyskole, har jeg oplevet, de ulykker, kommunalreformerne har medført for de mindre samfund. En skatteplyndring, der ikke er en befolkning værdig og misbrug af miljøbegrebet, har ligeledes gjort mig interesseret i, hvordan magtkoncentrationen opstår i vort samfund.

Gode ledere har jeg stor respekt for.
Men ledere – herunder personer, der har fået et mandat i offentlig tjeneste – og misbruger deres magt, er nok min største aversion.

Har været partiløs i mange år og havde derfor lokalt satset på min egen liste Demokratisk Fremskridt.
Men da jeg så i starten af 2016 hørte budskaberne fra Nye Borgerlige, var jeg ikke i tvivl om at nu var der endelig et parti jeg kunne tilslutte mig.

Kontakt

Tlf. 22797113
Email: jornrass@gmail.com