Opskriften på færre unge uden uddannelse

By | februar 4, 2020

For få unge tager en uddannelse i Vordingborg Kommune. Derfor skal indsatsen på daginstitutioner og folkeskolen styrkes og det er et godt at borgmesteren har sat sig i spidsen for Vordingborg Uddannelsesråd, mener rektor og bestyrelsesformand for Vordingborg Gymnasium her i avisen.

Nej ikke flere lappeløsninger, strategien skal være helt anderledes. Borgmesteren har det overordnede ansvar for et budget på ca. 3 mia. og omkring 4.000 medarbejdere. Seneste udmeldinger tyder på, at det er her han 100 pct. skal bruge sin tid.

Men mit vigtigste budskab er, at det er før daginstitutionerne tager over, starten på genopretningen skal ske.
Det er vores vigtigste institution, familien, der skal have fokus og have sin autonomi tilbage og adoptere gode borgerlige dyder. Så skulle det være muligt at bringe den omklamrende socialdemokratiske/kollektivistiske samfundsmodel i defensiven, så civilsamfundet kan få luft.

Offentlige penge skal 100 pct. følge børnene og deltidsarbejde skal nyde fremme til forældre i deres børns første 3 leveår. Omfattende videnskab underbygger, at børn i den periode ikke må undvære forældrekontakt i mere end 6 timer.

Når børn får mere opmærksomhed i starten af tilværelsen og forældrene lærer dem gode manerer omkring at holde bordskik, ikke at bryde ind når voksne taler og i det hele taget også at tage hensyn til andre, så vil de være mere parate til at modtage undervisning, når skolealderen kalder. Derudover byder tilværelsen ikke alene på rettigheder, men også pligter herunder at møde til tiden.

Folkeskolerne afpolitiseres ved at give dem samme selvejende status som gymnasierne. Endelig skal afgudsdyrkelsen af den boglige skole ophøre. Man lærer hele livet også i en ikke røv til bænk situation.
Ved på forskellig vis at favorisere mesterlæren kan unge mennesker tidligere komme ud og aflure svendenes færdigheder.

Det er opskriften på at unge får en god start i tilværelsen.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *