Politikere ud af forsyningselskaberne

By | november 19, 2018

 

Det er næsten ikke til at klare, at læse mere den 17/11 om Guldborgsunds Kommunes udskejelser under dække af deres Forsyningsselskab.
Siden 2009 har undertegnede direkte og indirekte sendt høringssvar for at advare imod tåbelige spildevandsplaner.
Alt er blevet ignoreret i uskøn forening af forvaltning og politikere.
For at skitsere hvor slemt det står til, kan DANVA´s seneste årsrapport afsløre, at ud af de samlede opkrævede spildevandsafgifter går alene 70 pct. til kloaktransportnettet, 22 pct. til selve rensningen og 8 pct. til administration og juridiske assistance til at dække over unoderne.
Opfattelsen af at spildevand er et problem, skal helt tænkes om til at være noget positivt, nemlig ”vand med næringsstoffer”. Først da vil grundlaget for bæredygtige løsninger være etableret.
Her som på alle andre områder skal der tænkes i decentrale løsninger. Lavteknologiske grønne løsninger kan være et bud. Se hvordan beboere på Stationsvej i Væggerløse problemfrit har løst opgaven i 60 år.

Jo længere transport i kloakledninger des mere risiko for tab af næringsstoffer. Derudover tæring af kloakrør grundet aggressive luftarter og indtrængning af grundvand.

Initiativet til den nuværende lovgivning omkring forsyningsselskaberne blev igangsat af Venstre, men understøttes nu af alle partier. Men den bør ændres på væsentlige områder, da den er gift for både miljø og demokratiet da forbrugernes indflydelse og kontrol med selskaberne er meget invalideret.

  • Selskabernes dispositioner bestemmes af politikere uden egen økonomisk risiko.
  • Selskabernes monopol gør at brugerne ikke kan flygte/vælge alternativer
  • Var selskaberne skattefinansieret, som tidligere, var de hæmmet i store højteknologiske armbevægelser, da de så skulle kæmpe om skattekronerne med alle de øvrige skattefinansierede områder.

Løsning: Politikerne ud af forsyningsselskaberne.

På samme måde som vandværkerne har været organiseret med succes i mange årtier, dog med en kedelig politikerindblanding på det seneste.

Se artikel

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *