Større ansvar for eget liv uden jobcentre

By | september 23, 2020

”Det der flytter borgeren er at han skal føle at han tager ansvar for sit eget liv” ifølge An­ders Andersen den 19/9.

Meget fornuftigt men det konflikter voldsomt med det parti han repræsenterer. Lige siden kildeskattens indførelse i 1970 har det for de socialdemokratiske partier drejet sig om at tage ansvaret fra borgerne og overlade det til det offentlige. I modydelse har borgerne fået ”brød og skuespil”.

Arkitekten bag jobcentrene er i øvrigt Claus Hjort Frederiksen fra et socialdemokratisk lignende parti, der kalder sig venstre. I medieverdenen står S og V som værende modpoler, men i den virkelige er forskellen svær at få øje på. Et forsvar for jobcentrene er bare ét eksempel.

De opgaver som det er naturligt at borgerne selv løser er nu overladt til et ustyrligt embedsværk herunder sagsbehandlere, konsulenter og et velaflagt DJØF segment.

Jobcentrene koster alene i administration mellem 3 og 4 milliarder kroner om året. En nedlæggelse af disse ville frigøre 7 – 9.000 mennesker til beskæftigelse i den private sektor. For hver arbejdssøgende der får et fuldtidsjob via centrene er udgiften ca. en halv million kr.!

Nye Borgerliges alternativ til jobcentrene: Alle arbejdsløse med arbejdsevne, der ikke er sikret på anden vis, får 6.000 kr. om måneden uden modydelse. Basisydelsen er ikke ment som et varigt forsørgelsesgrundlag. Det skal kun betragtes som et sikkerhedsnet, men samtidig give incitament til selv at finde et deltidsjob og lign. efter behov. Det vil give større frihed og større ansvar for ens eget liv, som Andersen efterlyser.

Løsningen ville Ikke mindst være attraktiv for Vordingborg Kommune. Det nedlagte jobcenter kunne så indgå som et alternativ til et nyt rådhus. Søg om frikommunestatus og kom i gang.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *