Visioner uden jordforbindelse

By | september 27, 2018

På seneste byrådsmøde blev kommunens vision 2030, som oprindelig vedtaget i år 2014, revideret.

Vordingborg Kommune er storbyens sunde og smukke forhave

  • Et attraktivt og grønt sted at bo
  • Sunde og aktive borgere
  • Udvikling, vækst og et stærkt erhvervsliv
  • Uddannelse og arbejde til alle
  • Sammenhæng og fællesskab i hele kommunen

Ideen bag visionen er som så meget andet, noget der foregår mellem embedsværket og politikerne. Signalværdien kan nok derfor ikke være anderledes, men jeg vil som i 2014 igen påtale nogle svagheder.

Hvorfor i alverden skal Vordingborg kommune være noget i kraft af storbyen. Det er jo i storbyen landets lovfabrik ligger, som delvis styres under påvirkning af en magtfuldkommen og faglig inkompetent centraladministration. Den er årsag til mange af de problemer vi slås med her i kommunen.

Derudover udmærker de fem underpunkter sig alle ved at dumpe for ”ikke prøven”.

Hvis udsagnene tilføres ”ikke” vil alle formodentligt være uenige.

Derfor er det oprindelige udsagn tomt og ligegyldigt. Eller sagt på en anden måde, det skjules hvad politikerne egentlig vil.

Det hjælper ikke meget med teksten til uddybningen til de fem punkter, den dumper for samme test.

Jeg havde forventet, nok naivt, at nogle af de nyvalgte politikere ikke ville sovses ind i alle de svulstige vendinger. Ingen navne nævnt – ingen glemt.

Men måske er hele øvelsen nærmere et udtryk for, at en kommunal forvaltning nu har nået en størrelse, så det politiske system har en selvforståelse i at påtage sig opgaver, som ingen borgere har bedt dem om.

Hvis Vordingborg Kommune blot ville koncentrere sig om sine kerneområder og holde sig til, hvad der står indenfor rammerne af den kommunale styrelseslov, ville jeg og formodentlig også andre være ganske tilfredse. Skulle der så blive plads til skattelettelser, ville det nok ikke medvirke til, at potentielle tilflyttere fravælger kommunen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *