Vordingborg kaserne

Her finder du Nye Borgerliges officielle forsvarspolitik

Nedenstående er mine egne betragtninger, set fra et lokalt perspektiv.

Vordingborg kaserne er et af de få nedlagte kaserner der ikke er frasolgt til anden benyttelse.
Derfor kan den måske komme i spil igen, hvis der kan samles flertal for at hæve forsvarbudgettet til 2 % af BNP.

Med lidt bistand fra pens. major Allan Huglstad er nedenstående nogle strøtanker, som er sammenfattet foråret 2017.

Morten Springborgs indfaldsvinklen til det sociale aspekt omkring Genindfør værnepligten fra 2017-01-17 vil jeg gerne gøre til min

  • Forsvarsbudgettet hæves til 2% af BNP.
  • Mobiliseringsforsvaret genetableres
  • Værnepligt for både mænd og kvinder
  • 10.000 indkaldes årligt til 9 måneders værnepligt
  • Nedlagte kaserner genetableres

Det er mange århundrede siden at Danmark alene kunne forsvare sit territorium og har derfor været nødsaget til at indgå i nogle alliancer med andre lande. Det har så ikke altid været de rigtige vi har valgt. I øjeblikket indgår vi i NATO samarbejdet og det skal vi fortsætte med, blot skal kontingentet øges til det beløb der står i kontrakten.

Forøgelsen drejer sig om rigtig mange penge, som på mange områder ikke kan udnyttes optimalt her og nu. Men det bedste sted at starte er, at uddanne flere menige og officerer.

Derfor skal der genåbnes nedlagte kaserner og mindst 10.000 værnepligtige skal indkaldes til en 9 mdr. uddannelse.

Udover at styrke vores forsvar vil unge mennesker, der har haft en vanskelig opvækst, få lært disciplin og selvagtelse så chancen for succes senere i livet øges og det vil generelt styrke udkantsområderne.

Vi skal heller ikke glemme, at alle samfundsgrupper mødes, så større forståelse grupperne imellem vil alt anden lige forøges. Det vil igen bidrage til at øge sammenhængskraften.

Så netop i disse år kan vi slå to fluer med et smæk ved at genindføre værnepligten. Det vil både styrke forsvaret og give mange unge mennesker en bedre ballast.