Kommunegrænser som før 2007

By | november 12, 2017

Kommunalreformen i 1970 reducerede antallet af sogne/kommuner fra ca. 1.388 til 275.
I stedet for at evaluere hvad denne reform medførte, fortsatte man med endnu en
kommunalreform i 2007, der yderligere reducerede antallet af kommuner fra 275 til 98.

På mindre end 40 år sker der altså en reduktion på ca. 93% (eller 14 gange) af de platforme,
hvor den demokratiske beslutningsproces kan praktiseres!
Med de nye storkommuner har det således medført, at centraladministrationen og
embedsværket har godt fat i dirigentstokken. Fra 2007 til 2017 er antallet af DJØFér 3 doblet.
Afstanden fra borger til folkevalgt er nu så stor at hullet forsøges dækket med 16 lokalråd.

Parodien er fuldbyrdet.
Lokalrådene er en frit svævende politisk konstruktion uden folkeligt mandat, men nu kan
kommunalpolitikerne nedefter legaliserer større beslutninger efter tilbagemeldinger fra disse
råd.

Og opefter kan kommunalpolitikerne fraskrive sig et ansvar med henvisning til den topstyrede
detaljerede lovgivning der følger med når velfærdssamfundet beslaglægger over halvdelen af
samfundskagen.

Hvis vi billedligt sammenligner Danmark med et stort egetræ der skal forblive sundt og vital
forudsætter det et sundt og vidtfavnende rodnet.

Derfor vil Nye Borgerlige argumentere for, at borgerne skal spørges om kommunegrænserne
skal tilbageføres til tiden før 2007.

Kommunegrænser som for 2007

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *