Møn ud af Vordingborg Kommune

By | januar 19, 2021

Møn kommune ud af Vordingborg Kommune, som omtalt 13/1, sætter forhåbentlig nogle tanker i gang.

Som tidligere skrevet reduceredes antallet af sogne/kommuner fra ca. 1.388 til 275 ved kommunalreformen i 1970 og yderligere fra 275 til 98 i 2007.
På mindre end 40 år reduceres de platforme, hvor den demokratiske beslutningsproces praktiseres med ca. 93 % (en factor 14)!
Hullet der her er opstået mellem borger og kommunalpolitikere er i nogen grad erstattet af forvaltninger besat med akademikere (58 % stigning fra 2006-2016) uden folkelig mandat. Disse forvaltninger har mere antennerne rettet imod centraladministrationen end borgernes behov.

Så har vi balladen, da vejen fra dem der mærker konsekvenserne af lovgivningen til dem der har ansvar for samme, er for lang og snørklet. Kommunalpolitikere, der er borgernes stemme, bliver kørt ud på et sidespor uden indflydelse.

En top-down og ikke bottom-up situation. Man kan sige, at demokratiet ikke er rodfæstet men topstyret. Man kan styre 98 kommuner centralt men ikke 1.388.

Lokalråd og nu lokalforum er forsøg på at lappe på problemet med blandet succes.

Hvad er en naturlig kommunestørrelse?
Kommunestørrelser i tusinder indbyggere i EU:
Gns. i Danmark 54, Norge 12, Tyskland 6. Gns. alle er 15. Altså Danmark har indbyggermæssig de største kommuner i EU næsten 4 gange større end gns.

Kommunesammenlægningerne har aldrig været et folkeligt ønske. Men en opdeling som f.eks. før 2007 er nok ikke muligt, hvis ikke der er velvilje fra centralt hold.

Vordingborg er en af de uheldige eksempler uden et naturligt centrum. Den kunne derfor godt være prøveklud. Og vi skal huske, at alt hvad mennesker har besluttet, kan mennesker også ændre igen. Så klø på Mønboer!

Nye Borgerlige er meget positive for decentralisering og dermed flere kommuner.

En folkeafstemning i et givent område kunne vise om ideen er bæredygtig.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *