Velfærdssamfundet er væltet – medier må hjælpe

By | januar 30, 2019

Ved tilstrækkelig medieopmærksomhed lykkedes det somme tider at redde en sag, der er gået helt i hårknude. Således fik et planlagt tvangsfjernet barn lov til at blive hos sine plejeforældre i Sakskøbing, Guldborgsund Kommune.

Et måske endnu værre tilfælde har kørt i snart et år med Vordingborg Kommunes administration som den ansvarlige. Sagen har været grundigt beskrevet i BT, men ultrakort drejer det sig om, at 2 børn på 9 og 11 år bliver fjernet fra deres plejeforældre den 22. marts 2018 ved et såkaldt clean-cut på kommunens foranledning. En ”fabrikeret” video blev brugt som grundlag for en politianmeldelse af plejeforældrene, men blev pure afvist af anklagemyndigheden. Så burde sagen sådan set været sluttet og børnene forblive trygt hos deres plejeforældre.

Men hvor er det så, at tingene går galt. Syv udvalgsmedlemmer hvoraf nogle endda tidligere har rost plejeforældrene, en borgmester og kommunaldirektør, i alt 9 personer med det formelde ansvar, lader tingene gå sin skæve gang.

En anden sag som jeg kender bedre til, under en tidligere borgmester men samme kommunaldirektør, kørte i næsten 3 år, hvor det samme billede opstod. En ganske lille misforståelse blev forfærdelig fatal for denne person, der havde haft en vanskelig start på livet.

Er det velfærdssamfundet, der er blevet så voluminøst, at det er ved at segne pga. sin egen vægt og alle må ignorere den sunde fornuft ellers kollapser forestillingen?

Et forkølet læserbrev ændrer ingenting, men jeg må kraftigt opfordre medierne til at tage affære i denne så ulykkelige sag, så disse to børn på 9 og 11 år igen kan få et trygt hjem hos sine, i alle andre kommuner end Vordingborg, højt respekterede plejeforældre, Jens Erik & Christa Mathiesen.

På samme måde som det skete i Sakskøbing efter at sagen havde været omtalt i TV Øst.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *