Category Archives: Børn og skoler

Borgerne før centraladministrationen

Først borgerne, så forvaltning og til sidst centraladministrationen Jeg vil forsøge at kaste lidt lys over de frustrationer jeg fornemmer der ligger bag Kirsten Frydendals dobbeltkronik fra 28. februar. Det vil hovedsageligt være en opdatering af et foretræde jeg havde tilbage i 2015 for daværende udvalg for Landdistrikter og Øer. De trængsler som Lolland og… Read More »

Den suveræne familie garanterer det gode børneliv

Forskningsbaseret viden og barnets første leveår skal have fokus i det nye § 17 stk. 4 udvalg om det gode børneliv. I bogen ”Det moderløse samfund” af Niels Arbøl, som jeg adskillige gange har henvist til, er der en masse værdiful grundviden som må inddrages hvis udvalgets løsningsforslag skal have succes. Niels Arbøl har samlet… Read More »

Opskriften på færre unge uden uddannelse

For få unge tager en uddannelse i Vordingborg Kommune. Derfor skal indsatsen på daginstitutioner og folkeskolen styrkes og det er et godt at borgmesteren har sat sig i spidsen for Vordingborg Uddannelsesråd, mener rektor og bestyrelsesformand for Vordingborg Gymnasium her i avisen. Nej ikke flere lappeløsninger, strategien skal være helt anderledes. Borgmesteren har det overordnede… Read More »

Hvor er der en voksen i Folketinget?

For nylig kunne man i fjernsynet se nogle stakkels børn, der stort set var overladt til dem selv en hel dag i en børneinstitution. Det var ekstra benzin på bålet til endnu flere ressourcer til institutionaliseringen af børns opvækst i Danmark, forstod venstrefløjen, uden en kritisk presse, at udnytte. Der har ellers været nok af… Read More »

Folkeskolen må afpolitiseres for at genopstå

Igennem 4-5 årtier har det offentlige bid for bid fået en større del af samfundskagen. En centralisering og svækkelse af civilsamfundet er den logiske konsekvens. Det har medført at godt en fjerdedel af folkeskolerne er lukket indenfor de seneste 16 år. Private friskoler har så været et kærkommen alternativ for dem der er kommet i… Read More »

Lad pengene følge barnet

Susanne Skaaning beskriver den 12/6 de kritisable forhold i børns første leveår. Men den helt grundlæggende årsag til fortrædelighederne undlades. Lektor i biologi og forfatter Niels Arbøl skriver i bogen ”Det moderløse samfund” hvor vigtig det er med forældrekontakt de første leveår – maks. 6 timer.  Arbøl skriver ligeledes: ”Danmark har altså verdensrekord i institutionalisering… Read More »

Lad civilsamfundet tage ansvar for folkeskolen

Formand for friskolerne Peter Bendix Pedersen havde for nylig et glimrende indlæg om friskolernes styrke. Folkeskolens formålsparagraf fra 1958: ”Folkeskolens formål er at fremme og udvikle børnenes anlæg og evner, at styrke deres karakter og give dem nyttige kundskaber” blev i 1960 udfordret af ”Den Blå Betænkning” med den reformpædagogiske passus: ”Skolens opgave var frem for alt… Read More »

Fællesskabets ansvarsforflygtigelse

Det socialdemokratiske velfærdsprojekt har spillet fallit. Via en omklamrende fællesskabs tankegang er det endt i noget totalitært, hvor individet nødvendigvis må ofres, hvis fællesskabet udfordres. Thi fællesskabet kan ikke tage fejl (det har flertallet jo bestemt). Venstre og DF er ikke et modspil. De tilhører i dag også det socialdemokratiske velfærdsprojekt i de fleste kommuner.… Read More »

Velfærdssamfundet er væltet – medier må hjælpe

Ved tilstrækkelig medieopmærksomhed lykkedes det somme tider at redde en sag, der er gået helt i hårknude. Således fik et planlagt tvangsfjernet barn lov til at blive hos sine plejeforældre i Sakskøbing, Guldborgsund Kommune. Et måske endnu værre tilfælde har kørt i snart et år med Vordingborg Kommunes administration som den ansvarlige. Sagen har været grundigt… Read More »

Velfærdssamfundet i opløsning

Dyre anbringelser dræner kassen. Eller det socialdemokratiske velfærdssamfund i opløsning. Den tidligere kommunist og litograf på Land og Folk Jens Jackie Jensen skrev i 1995. “Op gennem 1950-erne og 1960-erne var skatteprocenten 25. Man sagde altid, en fjerdedel til skat, en fjerdedel til husleje, en fjerdedel til kosten og resten til fornøjelser. En familie kunne… Read More »

Skolens problemer starter i vuggestuen

Mange børn har ondt i livet sagde Else Marie Langballe Sørensen, SF, til Folkemøde Møn. Det tror da pokker når alle partier inkl. de såkaldte borgerlige skriger pasningsgaranti, og ren økonomisk favoriserer det forældrepar der vælger fuldtidsjob uden for hjemmet og den offentlige vuggestue fremfor selv at passe deres børn i de første 3 leveår.… Read More »