Lad civilsamfundet tage ansvar for folkeskolen

By | juli 18, 2019

Formand for friskolerne Peter Bendix Pedersen havde for nylig et glimrende indlæg om friskolernes styrke.

Folkeskolens formålsparagraf fra 1958: ”Folkeskolens formål er at fremme og udvikle børnenes anlæg og evner, at styrke deres karakter og give dem nyttige kundskaber” blev i 1960 udfordret af ”Den Blå Betænkning” med den reformpædagogiske passus: ”Skolens opgave var frem for alt at skabe harmoniske og lykkelige mennesker”. Løbende er formålsparagraffen forsøgt ændret til igen mere at betone behovet for det nyttige i at erhverve kundskaber. For 5 år siden skulle heldagsskolen så afprøves.

Grundskolen skal selvfølgelig ikke være statisk og nye undervisningsmetoder må gerne afprøves. Men med de seneste 50 års erfaring er det spørgsmålet, om ikke alle er bedre tjent med at skoleleder, lærere og forældre mere direkte får indflydelse på, hvad der skal afprøves.

Kommunalreformerne i 1970 og 2007 er politisk vedtaget i samarbejde med centraladministration. Men det har aldrig været reformer, befolkningen har efterlyst. Det kan ikke skjules, at det har været en katalysator for landdistrikternes deroute. Godt en fjerdedel af folkeskolerne er lukket i de seneste 16 år.

Vi overdrager mindst det halve af vores lønindkomst til det offentlige via skatter og afgifter. Det medfører at magt og ansvar overføres fra civilsamfundet til staten/politikerne.

Derfor må civilsamfundet tilbageerobre magten. Det kan gøres ved at ændre folkeskolernes status til selvejende institutioner.

Skolernes udgifter finansieres over skatten på basis af elevantal evt. med et grundbeløb. Friskoler får samme status. Derved ligestilles alle forældre økonomisk. Alle sociale lag bliver herefter blandet og den økonomiske strid mellem friskoler og folkeskoler ophører.

Nu er forældre bedre rustet overfor reformpædagogiske eksperimenter uden jordforbindelse. Hvor og hvilke skoler der skal bestå bestemmes ikke længere af politikerne, men af civilsamfundet underforstået hvor der er tilstrækkelig forældreopbakning. Det burde gavne alle ikke mindst de udsatte landdistrikter.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *