Category Archives: Erhvervspolitik

Gid Erhvervsforening ville bruge hoveddøren

Ved netop afholdt digitale generalforsamling i Vordingborg Erhvervsforening havde undertegnede fået adgang til at deltage, selvom seneste kontingent ikke var betalt. Der skulle ikke stemmes om noget, så tænkte jeg, at måske var kommentarer tilladt. Men den gik ikke, Granberg. Derfor dette læserbrev som måske også er bedre, da det har almen interesse, synes jeg.… Read More »

Panik og politisk inkompetence koster

Lederen den 27/1 ”Pengene fosser ud til minkavlerne” skamroses to dage efter af tidligere chefredaktør Søren Baumann, hvor han også blander dyrevelfærd ind i anklagen om for høj erstatning. Minkerhvervet har eksisteret uden nogen form for støtte, omsat meget affald fra anden fødevareindustri. Dyrevelfærden har været af høj standard, sammenlignet med andre lande og har… Read More »

Hovedrysten over minivådområde

Det kan jeg kun tilslutte mig, men med en anden begrundelse end lokale politikere. Landmænd og landbrugsorganisationer kæmper for at få lov til at lave minivådområder med påskud om at tilbageholde kvælstof. På den ene side mener landbruget, at det slet ikke er det uorganiske nitratkvælstof, der udledes fra drænrør, som er problemet, men derimod… Read More »

Større ansvar for eget liv uden jobcentre

”Det der flytter borgeren er at han skal føle at han tager ansvar for sit eget liv” ifølge An­ders Andersen den 19/9. Meget fornuftigt men det konflikter voldsomt med det parti han repræsenterer. Lige siden kildeskattens indførelse i 1970 har det for de socialdemokratiske partier drejet sig om at tage ansvaret fra borgerne og overlade… Read More »

Topstyringen af landbruget må ophøre

Læserbrev bragt i Effektivt Landbrug den 22. juli 2019 Thor Gunnar Kofoed, viceformand i Landbrug & Fødevarer, havde den 25. juni gode pointer, som er værd at følge op på, synes jeg. ”Den centrale viden om de forskellige vandløb, hvad man kan se på kort, og hvad man ellers påstår, at man kan se fra… Read More »

Landbruget skal frikendes for miljøanklage

I nogle kriminalfilm, ofte amerikanske, har handlingen drejet sig om en person, der er blevet anklaget for et mord. Situationen har været så håbløs set fra anklagedes position, at hans eneste redning var at finde og afsløre den rigtige gerningsmand. Hele filmen har så handlet om sigtedes anstrengelser for at finde gerningsmanden, så han ikke… Read More »

Er tiden moden for civil ulydighed

Den noget oversete forfatter, Steen Steensen, skrev i sin seneste bog fra 2016 ”Forurening gennem tiderne fra istid til nutid”: ”Intellektuelle er i stand til at rumme to modstridende ideer i hovedet på én gang og skiftevis tro på dem begge. År efter år på skolebænken forringer kandidaternes dømmekraft. Jordforbindelsen mangler. I skolemiljøet koster teoretiske… Read More »

Ikke flere lappeløsninger

I forlængelse af de trængsler landbruget oplever pga. tørken bruger Jacob Jensen den 2/8 mange ord på at forklare, hvor vigtig landbrugserhvervet er for det danske velfærdssamfund og, lidt ironisk forstås, også er påtvunget mange rådgivere, kontrollanter og embedsfolk, der har travlt med at administrere og kontrollere utallige love og regler. Derfor vil regeringen hjælpe erhvervet… Read More »