Centrale myndigheder skaber splid

By | november 8, 2021
Til valgmøde på Jungshoved
Lokalforum på Jungshoved havde inviteret til vælgermøde den 2/11.

Som de fleste er bekendt med, har der i mange år været konflikter beboere og landbrugere imellem.

Landets miljøpolitik har i mange år været i konflikt med de naturlove, som landbruget er nødt til at rette ind efter.

Derfor har de ansvarlige myndigheder på et falsk grundlag, været skyld i at sætte befolkningsgrupper op imod hinanden.
De mindre landsbysamfund har udfordringer nok i forvejen.

Jeg havde glædet mig til at gøre et forsøg på at bilægge striden, men en ordstyrer, som var journalist på Politiken, gjorde ikke opgaven nemmere.
Uden denne journalist helt skal klandres for mit mislykkede forsøg, giver det anledning til følgende:

Om det er miljø-, klima- eller skolepolitik, har de toneangivende medier et stort ansvar fordi:
Hvis befolkningen er uoplyst risikeres det at tågehornene får stemmerne.
Her har DR, Politiken, Berlingske og Information svigtet enormt ved ikke at have afsløret konflikten med naturlovene for længe siden.
Får undertegnede stemmer nok den 16/11 til en byrådsplads vil centrale myndigheder blive hidkaldt, hvis de pålægger borgere og erhverv regler der konflikter med miljøbeskyttelsesloven og/eller naturlovene generelt.
Valgkampen har hidtil afsløret de andre kandidaters handicap på området.
Se også udvidet indlæg på Vordingborg.in HER

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *