Forurener betaler princippet

By | november 27, 2020
Polymer og “Forurener betaler princippet”.

Til byrådsmødet den 24/11 blev der talt om polymer i forbindelse med tømning af bundfældningstanke.
En tømnings chauffør forklarede mig for nylig, at hvis man ikke tildelte polymer ved tømningsoperationen tilstoppede filtrene i slamsugeren med det samme.
Ulempen er bare, at polymer er meget skadelig for vandlevende organismer.

En slamsuger adskiller det tynde fra det tykke så meget, at den kan tømme 20-30 hustanke inden den selv skal forbi rensningsanlægget og aflevere lasten.

Næstved kommune er overordnet forpligtet af EU´s Vandrammedirektiv i udformningen af sine spildevandsplaner, sagde Helle Jessen.

Det eneste Vandrammedirektivet forpligter Danmark til er god økologisk tilstand i hovedsageligt selvvalgte vandområder.
Men direktivet siger derimod, at alle påbud og indsatsplaner skal efterleve “Forurener betaler princippet”.
Med risiko for at borgerne pålægges at bruge deres opsparede midler til ineffektive/nyttesløse miljøinvesteringer, skyder Næstved kommune sig selv og sine borgere i foden, når de ikke går ud og måler, hvor den reelle forurening stammer fra.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *