Ja partiernes politikverden konflikter med virkeligheden

By | maj 24, 2022
Anne Valentina Berthelsen (SF), Jacob Jensen (V) og Ditte Rust (V) har på det seneste alle plæderet for et ja den 1/6.

De erkender alle, at USA i dag er EU´s største garant for sikkerhed, men bruger herefter Trump som skræmmebillede for at det kan ændre sig, hvis han vender tilbage.

Det eneste Trump har sagt er ”America first”. Alle der har fået et politisk mandat i et demokratisk land burde vel sige det samme om sit land.

Derudover har han påtalt problemet med USA´s DJØF segment ”drain the swamp”, som selvfølgelig har gjort ham upopulær i danske MS medier.
Derudover har Trump påtalt, at det ikke kan være rigtigt at USA´s 330 mio. indbyggere skal bære de største byrder for at beskytte EU´s 450 mio. Faktisk har han blot opfordret EU om at være mere solidariske ved at hæve forsvarsudgifterne til 2 % af BNP. Solidarisk – et begreb som Anne og Ditte også bifalder.

Men USA har aldrig sagt, at Europa skal opbygge sit eget militære forsvar. USA og NATO er fortsat rede til at hjælpe Europa i krisesituationer som f.eks. krigen i Ukraine, men en lang række opgaver forventer amerikanerne, at vi selv tager os af. Det gælder dog primært opgaver af ikke-militær karakter som f.eks. bekæmpelse af epidemier eller forsvar af EU’s grænser.

I 1997 overtog EU-kommissionen ansvaret for at bevogte EU’s ydre grænser. Hvordan er det så gået med at løse denne opgave?

18 år efter væltede en folkevandring på to millioner mennesker uhindret ind i EU.

Et ja den 1/6 giver EU-systemet herunder kommissionen flere opgaver.

Hvis der er noget der er skræmmende, som Ditte skriver, må det derfor være et kryds ved ja.

Asger Aamund skriver den 30/4:

”EU besidder ikke de kompetencer, der er forudsætningen for at opbygge et effektivt militært forsvar, der kan beskytte sine 450 millioner borgere. Hverken demokratisk, organisatorisk eller ledelsesmæssigt. […]  EU-parlamentet har ikke ret til at fremsætte lovforslag. Den ret har kun EU-kommissionen. Parlamentets opgaver og ansvar tildeles således af Kommissionen og Ministerrådet. I Danmark hedder det: ”Intet over, intet ved siden af Folketinget”. I EU kan vi med lige så god ret sige: ”Alt og alle over EU-parlamentet”. Kommissionens 27 medlemmer er ikke folkevalgte, men udpeget af medlemsstaternes regeringer. […] Magten er således reelt samlet i Kommissionen, der virker som et slags departementchefstyre. Ønsker vi virkelig at lægge ansvaret for Danmarks sikkerhed i hænderne på et embedsmandsvælde, der reelt er uden for demokratisk styre og kontrol?”

Vi er det eneste land der står udenfor forsvarssamarbejdet, vi kan næsten ikke være andet bekendt end at stemme ja, forstås.

Realiteten er, at andre landes parlamenter ikke længere tør spørge deres befolkninger om, hvad de mener om diverse EU politikker i frygt for at få en negativ tilbagemelding! Så meget for denne demokratiopfattelse.

”Macron, der drømmer om en EU-hær under fransk kommando, har som bekendt betegnet NATO som ”hjernedød” og opfordret til et stærkere europæisk forsvarssamarbejde. Macron har med andre ord lagt NATO i graven og vil bytte NATO ud med europæisk forsvar”, skriver 24nyt.dk.

Altså, Danmark kan se frem til at sende flere soldater på eventyr i Afrika.

”Stritter Danmark imod kan EU-parlamentet aktivere en passus i EU-traktaterne, der faciliterer ’ konstruktiv afståelse’. Det betyder på almindeligt dansk, at Danmark mobbes af flertallet til ikke at benytte sin vetoret, hvad vi i øvrigt aldrig nogensinde har gjort”, frit efter Aamund.

Et ja vil helt sikkert svække Nato mere end et nej.

Derfor mener jeg, modsat Anne og Jacob, at Putin vil fryde sig, hvis vi stemmer ja den 1/6.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *