Underminering af landsbyer – helt efter planen

By | juni 9, 2020

Tine Vinther Clausen forsøger den 6. juni at imødegå Torsten Elsvors anklage mod Lolland Kommunes systematiske underminering af både landsbyer og byers ellers rige foreningsliv.

Jeg vil ikke fratage Tine Vinther Clausen sin optimisme, men kort supplere med nogle dybere liggende årsager til Lolland – og lignendes kommuners problemer.  Faktisk et koncentrat af hvad jeg i januar 2015 fremlagde ved et foretræde for Folketingets ”Udvalg for Landdistrikter og øer”.

Rigide planlove
Vi har nogle meget rigide planlove med en restriktiv zoneopdeling her til lands.
I forbindelse med at der skulle slås nye streger på landkortet, arbejde planstyrelsen med at landsbysamfund med under 1200 indbyggere var for lille til at udgøre en administrativ enhed, med både skole og dagligvarebutik.
Landdistrikter/landzoner må kun etableres landbrug, skovbrug og fiskeri øvrige erhverv henvises til by- og erhvervszoner.
Altså politisk vedtagne planlove overtrumfer selve Grundlovens § 74 om fri næring
Hvad er det politikere skriver under på, inden de får adgang til den lovgivende forsamling?
Carsten Abild, formand for Landsbyerne i Danmark:
”Danmark er det eneste EU-land, der har en aktiv lovgivning, der skal få os borgerne til at bo og arbejde i byer, men ikke på landet”.
Niels Østergaard ”landsplanchef” i Miljøministeriet: ”Jeg er bange for, at man nogle steder har tilladt for meget byggeri i det åbne land på bekostning af naturen”.
Kommunernes Landsforening kunne dog i 2012 rapportere, at 11.706 ejendomme i landdistrikterne var klar til nedrivning. Så planlægningschefens bekymringer var ubegrundet.
Reformer uden et folkeligt ønske
Kommunalreformen i 1970 reducerede antallet af sogne/kommuner fra ca. 1.388 til 275.
I stedet for at evaluere hvad denne reform medførte, fortsatte man med endnu en kommunalreform i 2007, der yderligere reducerede antallet af kommuner fra 275 til 98.
På mindre end 40 år sker der altså en reduktion på ca. 93 % (eller 14,1 gange) af de platforme, hvor den demokratiske beslutningsproces kan praktiseres!
Rent indbyggermæssigt har Danmark nu klart de største kommuner i EU.
Vores er 9 gange større end Tysklands og ca. 4 gange større end gennemsnittet i EU.
Kvælstofkrigen
Grundet en fatal fejlkonklusion i 1982-1984 blev det meget vigtige næringsstof, kvælstof, udråbt som årsag til alverdens synder. Det har absolut ikke gjort det nemmere at få tingene til at hænge sammen i landdistrikterne. Hverken når der skulle dyrkes afgrøder, fanges fisk eller håndteres spildevand.
Afgudsdyrkelsen af den boglige skole
Hele livet er en skole, man lærer også selvom man ikke sidder på en skolebænk.
Afgudsdyrkelsen af den boglige skole har medført, at en stor del af hver ungdomsårgang flytter til de større universitetsbyer.
Desværre har det den negative sideeffekt, at landdistrikterne mister en stor del af sin ungdom på denne konto, måske 1530 % af hver årgang.
Det holder landdistrikterne/provinsen ikke til at miste på sigt.

Når landdistrikter, og i det her tilfælde Dannemare, mister aktiviteter/tømmes for liv, så er det ikke noget selvforskyldt eller tilfældigt. Det er nøjagtigt hvad centraladministrationen, Danmarks Naturfredningsforening, Socialdemokratiet og ikke mindst partiet Venstre har ønsket og planlagt.
Jeg har også kaffe på kanden, hvis en nærmere uddybning ønskes.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *