Klimalovgivning er en blindgyde

By | april 12, 2019

Miljø- og klimaproblemer er et produkt af alle andre politiker. Derfor er det en blindgyde, at vi nu skal til at lave klimalovgivning.
Man fristes til at tro, at vore folkevalgte er ved at miste forstanden, når en svensk skolepige kan sætte dagsordenen.

Nu skal der også laves love for klimaet. Borgerne skal denne gang inddrages. To af landets byer er tilfældigt udvalgt som værende repræsentative, nemlig Viborg og i Vordingborg den 9. april på Islingeskolen.

Iben fra den fødevarepolitiske tænketank Frej havde et interessant indlæg om kunsten i det hele taget at kunne tale sammen. Måske vil det være her, at det hele strander, fordi for mange er klima og miljø blevet en form for religion, så positionerne forsvares nidkært. I den sammenhæng vil jeg påtale et problem.

Intellektuel deroute
Af forskellige årsager er der sket en intellektuel deroute i den danske forskerverden som rådgiver politikerne.

I en menneskealder har denne forskerverden misforstået kvælstofs rolle i naturens kredsløb. På samme måde er jeg bange for at den danske, men også udenlandske, forskerverden har misforstået CO2´s rolle i naturen, som vil være en vigtig brik i en given klimalov.

Afgudsdyrkelsen af boglig viden indenfor de sidste 50 år har medført en overproduktion af akademikere og dermed devaluering af det akademiske niveau. Det har igen medført, at den mere naturnære viden og erfaring som generationerne har viderebragt og som vores civilisation hvilede på, spiller nu en mindre rolle når politikerne laver lovgivning. Mon ikke der her er nogle forklaringer på samfundets dårligdomme?

Hvorom alting er.

Hvis ikke alle parter, der med stor iver deltager i udarbejdelsen af en klimalov, besidder nysgerrigheden for forskellige indfaldsvinkler til klimaproblemer, så bliver det hele meget ufrugtbart.

Men en konkret lovgivning for klimaet er måske noget vi helt skal afholde os fra.

Thi det er jo produktet af alle andre politiske beslutninger, der belaster og påvirker klimaet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *