Uklogt at skyde med sten når man bor i et glashus

By | september 18, 2020

Set i miljøsammenhæng har biogas mange fordele og kan være med til at fremme den grønne omstilling. Mere præcist reduceres drivhusgasser og lugtgener, flere næringsstoffer recirkuleres og de udnyttes samtidig bedre.

Derfor kan det godt undre, at dem der taler så meget om grøn omstilling, i flg. avisen den 15/9, udskammer en foregangsmand på området, Peder Andersen. Dem der er aktive og afprøver noget nyt risikerer ofte at møde modstand. Dem har vi ikke for mange af. Det glemmes alt for ofte, synes jeg.

Nu når næringsstoffers rolle indgår i sagen og politikerne også vil fremme cirkulær økonomi er det dobbelt komisk/hyklerisk, at der ligefrem er kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er ude med riven efter foregangsmanden.

Vordingborg Kommune har i en menneskealder planlagt og etableret vores spildevandshåndtering, så der iflg. Miljøministeriet nu i 2019 er udledt 315.265 m3 urenset spildevand svarende til ca. 7 m3/indb.

Men måske endnu værre. Alle de næringsstoffer spildevandet indeholder fjernes eller gøres vanskelig tilgængelige.
Man har helt bevidst brudt næringsstofkredsløbet. Det er faktisk ganske katastrofalt og konflikter direkte med ønsket om en grøn omstilling.

Det kan ikke være i uvidenhed. For er der nogen der er blevet advaret om tåbelighederne og krænkelser af gældende miljølovgivning på området igennem årtier, er det medlemmer af Vordingborg kommunalbestyrelse. Det kan ikke siges for tit: Politik er ikke løsningen på vores problemer, det er selve problemet!

Derfor burde de damer Else-Marie Langballe Sørensen og Ann Busch ikke skyde med sten, når de selv bor i et glashus og resten i byrådet burde have meget røde ører.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *