Centrale myndigheder skaber splid

By | maj 5, 2021

Flertallet i kommunalbestyrelsen bliver da også mere og mere frimodige, byrådet 28/4.

Nu vil de hjemtage beføjelser fra centrale myndigheder omkring landbrugets husdyrproduktion.

Det er helt modsat med spildevandsplanlægningen. Her har samme flertal faktisk myndighedsbeføjelser, som de på alle måder prøver at ignorere. Det virker noget paradoksalt.

Måske skulle de for en stund lade landbruget være i fred og i stedet koncentrere sig om det, der faktisk er deres ansvar.

Selvom der har været vink med nok så mange vognstænger, har SF ved Else-Marie Langballe Sørensen igangsat endnu en spildevandsplan uden at inddrage borgerne rettidigt. Resultatet er blevet derefter.

Nyeste udmeldinger fra EU systemet sætter grønne renseløsninger i front og en VVM-redegørelse, der for en gang skyld, sætter bæredygtighed og cirkulær økonomi i front, har fuldstændigt sat forvaltningen og dens rådgivende ingeniørfirma skakmat i måden de fortsat vil løse udfordringen med spildevandsrensning.

Det hele bliver ikke mindre grotesk af, at samme miljøforvaltning indstiller 10 grundejere til en politianmeldelse for manglende efterlevelse af et påbud på udvalgsmødet den 4. maj.

Men tiden er slet ikke til at bekrige hinanden, som ovenstående nok giver indtryk af.

Vi skal i stedet sætte os ved samme bord og så løse dette problem med sund fornuft og med respekt for EU – og miljøbeskyttelsesloven.

Derefter skal vi anvende flertallets frimodighed mere konstruktivt og rette henvendelse til centrale myndigheder.

Det er dem der skaber splid ved at sætte befolkningsgrupper op imod hinanden, nok hjulpet lidt på vej af vægtige natur- og miljøorganisationer.

Så længe vi ikke har løst spildevandsproblemet, skal vi ikke genere landbruget men i stedet påskønne deres virkelyst.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *