Forsyningens vandaktiver må overdrages til brugerne

By | oktober 9, 2018

Politikerne ud af Forsyningen eller

Forsyningens vandaktiver må overdrages til brugerne

Det var meget uheldigt at udskille de offentlige forsyningsselskaber fra kommunerne i 2010. Hvis kommunalbestyrelsens dispositioner er tåbelige for vandsektoren (drikke- og spildevand), er det ikke deres egen pengepung det går ud over.

Guldborgsund Forsyning har monopol på at udføre forsyningsservicen, så kunderne bliver behandlet derefter. Ved kritik af opgaveløsning henvises til, at kommunens politikere er de ansvarlige. Situationen for ansvarsforflygtigelse og behændig abekastning er etableret.

Modellen har efter en kort årrække vist sig, at være uholdbar. Det er endt med at være et eldorado for ingeniørfirmaer med store armbevægelser og grådige advokatfirmaer uden moral.

Hvert år bruger Forsyningen over 1 mio. kr. af kundernes indbetalinger til advokatfirmaer for at føre sager mod Forsyningens egne kunder og til at dække over Forsyningens øvrige unoder.

F. eks. er Uffe Thorndahl blevet nægtet aktindsigt i, om Forsyningen har lovhjemmel til at omklassificere spildevandsanlæg fra private til offentlige i byerne Vålse, Gaabense Strandvej, Nyskolevej og Klodskovvej.

Begrundelsen for afvisningen var bl.a., at sagen var for omfattende, da det ville kræve 25 mandetimer at betjene Uffe. Det er nu underkendt af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Med vandsektoren monopolstatus går det galt, hvis brugerne ikke besidder dirigentstokken. Derfor må det kun være brugerne der kan vælge bestyrelsesmedlemmer. Hvis mandatet forvaltes uforsvarligt, er der kontant afregning ved den årlige generalforsamling. Fokus på en stabil og omkostningseffektiv forsyning ville komme i højsædet, med større bevidsthed på miljørigtige løsninger.

Derfor kan det kun gå for langsomt med at få udskilt kommunens indflydelse på vandsektoren i forsyningsselskaberne. Modellen er afprøvet med succes i mange år. Tænk på alle de private vandværker. Drikke- og spildevand hører naturligt sammen.

Formelt er det kommunen der ejer Vandsektorens aktiver. Men kommunen udgøres af borgerne. Derfor burde overdragelse blot være en formsag. Tænk også på det sociale aspekt ved at brugerne får direkte ejerskab og ansvar.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *